RrjedhaNr i testeve


Për krijimin e këtij grafikoni, është marrur parasyshë numri total i testimeve brenda ditës të raportuar nga IKSHPK, në kuadër të së cilave janë futur edhe rastet e deklaruara si të shëruar. Deri më tani nuk ka konfirmim nëse mostrat për të shëruarit janë mostra shtesë nga ato të cilat deklarohen në baza ditore.Rajoni
Burimi


Të gjitha të dhënat për numrin e të konfirmuarëve në Kosovë i referohen Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, apo edhe portaleve mediatike. Të dhënat për infektimet në gjithë botën i referohen Johns Hopkins University.