Burimi


Të gjitha të dhënat për numrin e të konfirmuarëve në Kosovë i referohen Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, apo edhe portaleve mediatike. Të dhënat për infektimet në gjithë botën i referohen Johns Hopkins University.