Të konfirmuar (Të fundit)

7

Të shëruar (Të fundit)

103

Të vdekur (Të fundit)

1

Total të konfirmuar

107578

Rastet aktive

434

Rritja në javën e fundit

-63.77 %

Të shëruar

104894

Të vdekur

2250

CFR*

2.09 %