Të dhënat mbi vaksinimin në Kosovë - 30 ditët e funditTë konfirmuar (Të fundit)

84

Të shëruar (Të fundit)

786

Të vdekur (Të fundit)

4

Total të konfirmuar

159705

Rastet aktive

5371

Rritja në javën e fundit

-56.91 %

Të shëruar

151411

Të vdekur

2923

CFR*

1.83 %