Të konfirmuar (Të fundit)

153

Të shëruar (Të fundit)

310

Të vdekur (Të fundit)

4

Total të konfirmuar

105864

Rastet aktive

7347

Rritja në javën e fundit

-22.54 %

Të shëruar

96322

Të vdekur

2195

CFR*

2.07 %