TË DHËNAT MBI VAKSINIMIN NË KOSOVË

Situata gjenerale me Pandeminë në KOSOVË

TË KONFIRMUAR (TË FUNDIT)
TË SHËRUAR (TË FUNDIT)
TË VDEKUR (TË FUNDIT)
TOTAL TË KONFIRMUAR
RASTET AKTIVE
RRITJA NË JAVËN E FUNDIT
TË SHËRUAR
TË VDEKUR
CFR*

Numri i tË infektuareve sipas zonave kadastrale

TË DHËNAT MBI MBI SITUATËN NË KOSOVË GJATË 30 DITËVE TË FUNDIT

TË KONFIRMUAR / MESATARJA 7-DITORE
SHKALLA E POZITIVITETIT / MESATARJA 7-DITORE
TË SHËRUAR / MESATARJA 7-DITORE
TË VDEKUR / MESATARJA 7-DITORE

HISTORIKU I PANDEMISË NË KOSOVË

TË infektuar pËr 1000 banorË